HOME
Community of Care Midden-Gelderland

interviews

Wat is de Community of Care en waar zijn we van? We hebben het gevraagd aan vier van onze leden. Waarom zijn zij betrokken? Hoe is de Community voor hun van betekenis? En hoe zien zij de toekomst?

Lees de interviews met Annemarie de Vries van MEEVivenz, Christaan Rademaker van Menzis, Wendy Kemper van de Zorgalliantie / HAN en Willem Rutgers van werkgeversvereniging van zorg- en welzijnsorganisaties (WZW).

De interviews:

Interview met Annemarie

Wie ben je en hoe ben je betrokken?

Ik ben Annemarie de Vries en werk als innovatiemanager bij MEEVivenz. Ik ben betrokken bij de Community of Care sinds de oprichting. Ik werkte toen bij een andere organisatie maar ben weer lid geworden. Tegenwoordig ben ik vanuit MEE Gelderse Poort, expertisecentrum voor mensen met een beperking, betrokken bij de Community.

Wat is voor jou de belangrijkste reden om deel te nemen?

Bij de oprichting was het zoeken waar we van waren, onderzoek of praktijk? Al gauw werd duidelijk dat voor alle leden het perspectief van de burger voorop staat en we verbinding zoeken met de kwetsbare burger. Iedereen vanuit zijn eigen perspectief. Dit is precies wat wij zochten en past bij de mensen die wij helpen. Het is mooi om onze expertise toe te voegen om nog meer mensen te includeren. Het netwerk geeft vertrouwen en goede ervaringen om dingen samen te doen.

De vier waarden van de community zijn gelijke kansen, verbinding, diversiteit en ontwikkeling. Welke speekt jou het meeste aan?

Voor mij is dat gelijke kansen, vooral vanuit cliëntenperspectief. Zorgen dat mensen kunnen meedoen in de maatschappij. MEE is van meedoen, ondanks alles blijven meedoen!

Wat draag jouw organisatie bij aan de gezondheid van inwoners in de regio? Is de Community daarbij van betekenis?

Wij zetten ons in voor burgers die kwetsbaar zijn of ergens vast lopen. Het maakt niet uit in welke fase of leefdomein. Wij helpen met vervolgstappen, organiseren de juiste hulp en stappen er dan weer uit. Denk aan een koppel die zwanger is en zwak begaafd. Hoe zorg je dat het kind veilig opgroeit? Of mensen die eenzaam zijn en familie ver weg hebben. Hoe zorg je ervoor dat ze zich redden? Een huisarts krijgt veel vragen maar weet ook niet altijd de juiste hulpverlener te vinden. Wij hebben de kennis van partijen die we hiervoor kunnen inschakelen.

De Community is voor ons zeker van betekenis. Naast het pragmatisch kennisdelen is het ook een netwerk om lange termijn projecten mee te starten. Wij hebben al meerdere samenwerkingen dankzij de Community gestart. Een voorbeeld is dat we op zoek waren naar partners met de juiste kennis om een projectaanvraag te schrijven voor financiering van een sensitieve virtuele assistent voor het sociaal domein. Dit is gelukt en we zijn gestart met een tweejaar durend project waarin we onderzoeken op welke wijze een virtuele assistent mensen in een kwetsbare positie de weg zou kunnen wijzen in het sociaal domein. Hierin werken we nauw samen met ervaringsdeskundigen.

Welke rol zie jij in de toekomst voor de Community of Care?

Ik hoop dat het netwerk kan blijven bestaan rondom kwetsbare burgers. Dat we vanuit meerdere perspectieven blijven doen wat nodig is. De burger heeft met instanties te maken op verschillende niveaus, denk aan armoede, je kunt hier op verschillende manieren naar kijken. Wat kunnen we hier samen mee? Het is belangrijk om elkaar op die thema’s te blijven vinden, vanuit ieders perspectief en elkaar aanvullen. Zolang we weten welke thema’s ons verbinden, kunnen we elkaar vinden!

Interview met Christiaan

Wie ben je en hoe ben je betrokken?

Ik ben Christiaan Rademaker, regiomanager Midden bij Menzis. Ik ben van oorsprong socioloog en veranderkundige en werk al een aantal jaren bij Menzis. Hier heb ik verschillende rollen gehad waar ik vanuit team preventie en projecten en mijn rol bij project Gezond Onderweg (voorkomen van overgewicht bij kinderen) betrokken ben geraakt én gebleven bij de Community of Care. Ik ben lid van de klankbordgroep van de Community of Care.

Hoe zou jij de Community of Care beschrijven?

Als een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties en kennisinstituten. Met als doelstelling het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekte in de regio. We zijn een lerend netwerk waarin ik het waardevol vind om verschillende perspectieven te volgen. Om te horen wat er speelt buiten mijn kennisgebied in zorg, welzijn en onderwijs. De tweewekelijkse kennissessies zijn een manier om geïnformeerd te worden door andere leden of sprekers.

De vier waarden van de community zijn gelijke kansen, verbinding, diversiteit en ontwikkeling. Welke spreken jou het meeste aan?

Gelijke kansen en ontwikkeling, deze waarden passen goed bij Menzis. Iedereen moet, indien nodig, toegang hebben tot zorg en de kans hebben op een gezonder leven. Zoals de zorg nu is georganiseerd wordt het op de lange termijn onbetaalbaar. Een ontwikkeling ofwel transitie in het zorglandschap is nodig. De Community speelt hierbij een belangrijk rol die aansluit bij opdracht uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) van het ministerie van VWS. Waar we als divers netwerk domeinoverstijgend kunnen samenwerken dankzij leden in zorg, welzijn, sociaal domein en onderwijs.

Hoe draagt Menzis bij aan de gezondheid van inwoners in de regio? Is de Community of Care daarbij van betekenis?

Wij willen er zijn voor de gezondheid van alle inwoners in onze regio. Met ons online gezondheidsprogramma SamenGezond willen we inwoners ondersteunen als zij meer willen bewegen en gezonder leven. Zo ondersteunen we passende acties zoals de Diabetes Challenge waar een wandelprogramma helpt bij een gezondere levensstijl. De Community helpt ons ook om onze doelen in de regio uit te voeren in samenwerking met andere netwerkpartners. Dit heeft ons al concrete samenwerkingen opgeleverd, een voorbeeld hiervan is 2diabeat. Wij zochten partners vanuit verschillende domeinen om samen te werken rondom diabetes, het initiatief ‘2diabeat’ is in Arnhem actief dankzij het netwerk.

Waar moet de Community of Care nog aan werken?

Ik denk aan een duurzame toekomst van het netwerk. De Community bestaat uit verschillende partijen en kent daardoor ook veel verschillende doelstellingen. Aan de ene kant heeft dit zijn charme maar het kan ook een valkuil worden. Daarbij is het betrekken van bestuurders uit de betrokken organisaties ook relevant voor een duurzame financiering.

illustratie manifest

Interview met Wendy

Wie ben je en hoe ben je betrokken bij Community of Care?

Mijn naam is Wendy Kemper en ik werk als programmamanager bij de Zorgalliantie en het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen. Wij zijn een kennis- en leernetwerk van organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en onderwijs, ondersteund door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ik ben sinds 2019 betrokken bij de Community of Care. Er zijn een aantal partners en gebieden waarop we als netwerken overlappen, daarom haak ik vooral aan bij de tweewekelijkse kennissessies op de vrijdagochtend.

Hoe zou jij de Community of Care beschrijven?

Een netwerk dat zich richt op de verbinding tussen ziekenhuizen en de eerste lijn. Daarmee maken ze ook uitstapjes naar de wijken in zorgregio Arnhem. In mijn eigen woorden is het een beetje een beginnend netwerk, daarmee bedoel ik dat er nog wordt gekeken hoe dit groter en duurzamer geborgd kan worden. Tot nu toe was het vooral projectmatig, nu komt er een visielijn vanuit de groep. Dat is een mooie ontwikkeling.

De vier waarden van de community zijn gelijke kansen, verbinding, diversiteit en ontwikkeling. Wat speekt jou het meeste aan?

Gelijke kansen sluit aan omdat dit ook een van de zwaartepunten is van de HAN. Daar noemen we het: verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Ik ben zelf erg van de verbinding, dat is ook wat een netwerk doet. In het publieke domein hebben we de opdracht om dingen niet dubbel te doen, maar om juist met elkaar te verbinden.

Wat draagt jouw organisatie bij aan de gezondheid van inwoners in de regio?

Als je naar de Zorgalliantie kijkt is onze missie: wonen, leven en zorgen - samen vormgeven in de wijk of dorp - met de inwoner als coproducent. Dat betekent dat wij op allerlei plekken vernieuwingsprojecten en verbeteringen doen vanuit de HAN. Een mooi voorbeeld is het burgerinitiatief in het Spijkerkwartier, waarbij dit zich nu zo heeft doorontwikkeld dat ook gewerkt wordt aan buurtbaan bureaus. Bij dit initiatief krijgen inwoners de kans om mee te doen met het leven van alledag: betaald werk, sociaal contact, aangesproken worden op wat je wél kan en daarvoor gewaardeerd worden. We creëren gelijke kansen en minder werkloosheid en armoede. Zo bouwen we samen een sociale basis in de buurt wat waardevol is voor de inwoners en ziekteprocessen voorkomt.

Welke rol zie jij in de toekomst voor de Community of Care?

Wij werken vooral met wooncorporaties, welzijn en langdurige zorg. De eerste lijn loopt daar nog gescheiden van. Ik denk dat de Community of Care daarbij heel aanvullend is.

 

Interview met Willem

Wie ben je en hoe ben je betrokken bij de Community of Care?

Ik ben Willem Rutgers en werk als senior programmamanager bij de werkgeversvereniging zorg en welzijn (WZW). Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de programmalijnen aantrekkelijk werkgeverschap en innovatie. Wij vormen met ruim 125 leden een krachtig netwerk met realisatiekracht. Ik ben zo’n drie jaar geleden via Marc Rinkes en Margo Groeneveld (in memoriam 2022) betrokken geraakt bij de Community of Care. Dit kwam voort vanuit een samenwerking met Rijnstate vanuit arbeidsmarktperspectief.

Wat is voor jou de belangrijkste reden om deel te nemen aan de Community of Care?

Ik denk de brede blik en de diverse leden, het houdt mij fris. Het is een out-of-the-box netwerk, waar je als werkgeversorganisatie niet direct op bent aangesloten. Er zijn veel gelaagdheden in leden: welzijn, eerste- en tweede lijn, gemeenten etc. Waar zij redeneren vanuit de inhoud, doen wij dit vanuit de arbeidsmarkt. Onze visie geeft juist ook een andere blik op de toegevoegde waarde van projecten in de maatschappij. Want je kunt van alles optuigen, maar wat voor waarde heeft het voor de maatschappij?

De vier waarden van de community zijn gelijke kansen, verbinding, diversiteit en ontwikkeling. Welke speekt jou het meeste aan?

Dat is verbinding, dit is ook een van de speerpunten van onze vereniging. In verbinding met elkaar en samen kom je verder. Goede voorbeelden moet je anderen laten weten, dit verdient zich terug. Ik geloof in verbinding met andere sectoren buiten zorg en welzijn, dat is ook interessant voor onze leden. Waar we door de waan van de dag veel intern gericht zijn, valt er ook veel te leren van andere branches. Juist in welzijn, ziekenhuizen of gehandicapten zorg.

Wat draag jouw organisatie bij aan de gezondheid van inwoners in de regio?

Voor werkgevers zijn we bijvoorbeeld bezig met vitaliteit en gezond leven van medewerkers in zorg en welzijn, we inspireren onze leden met projecten zoals ‘sterk in je werk’. De zorgsector is de grootste werkgever in de regio waar ook het meeste aantal inwoners werkzaam zijn. Met onze programma’s bereiken we een groot aantal inwoners die we zowel fysiek als mentaal gezonder kunnen laten leven. Het draait om preventie, meer met elkaar en voor elkaar laten zorgen. Als we gezonder en vitaler leven, komen we minder in aanraking met de medische wereld en dat heeft invloed op de arbeidsmarkt.

Welke rol zie jij in de toekomst voor de Community of Care?

Ik zou zeggen sluit aan bij bestaande initiatieven waar energie op zit. Houd niet ten koste wat het kost een community in stand om het in stand te houden. Ik denk meer aan fluïde samenstellingen van community's. Daarnaast zie ik een meer maatschappelijke rol voor de community, de maatschappij moet uiteindelijk gezonder gaan leven. De zorg in huidige vorm is niet meer houdhaar. We moeten daarbij ook de mensen betrekken waar het om gaat. Want wie zijn wij om dat voor hen te bedenken? Met een klein deel van de bevolking bepalen we wat gezond leven is en hoe de zorg eruit ziet voor het grote deel van de bevolking. We missen de inwoner, daar zou de kracht kunnen liggen. Laten we vanuit alle lagen en invalshoeken van de bevolking gaan denken en invullen.